Phân tích và tối ưu hóa lợi nhuận từ PPC Từ 15USDmỗi tháng

 
Dùng thử miễn phí
Dùng thử miễn phí 1 tháng
Hủy bất cứ lúc nào.
Không yêu cầu thẻ tín dụng.
 • Bảng thông tin lãi lỗ từ PPC

  Bảng thông tin PPC theo dõi tính lợi nhuận của các chiến dịch PPC, nhóm và từ khóa quảng cáo. Chúng tôi đã phát triển một thuật toán độc đáo giúp ước tính lợi nhuận theo chiến dịch PPC. Công cụ này sẽ giúp bạn hiểu rõ mức độ thành công của chiến dịch để đưa ra quyết định sáng suốt về chiến lược quảng cáo.

 • Tối ưu hóa giá thầu tự động

  Dựa trên lợi nhuận ước tính, dịch vụ phân tích lợi nhuận dành cho người bán hàng tính ACOS Hòa vốn và giá thầu Hòa vốn cho mọi từ khóa và đề xuất cách tối ưu hóa giá thầu của bạn. Dịch vụ phân tích lợi nhuận dành cho người bán hàng sẽ hỗ trợ bạn trong việc đạt được tính lợi nhuận/ACOS mục tiêu cho chiến dịch PPC và tiết kiệm thời gian quý báu của bạn. Giá thầu của bạn sẽ tự động được điều chỉnh theo ACOS mục tiêu và chiến lược đã chọn.

  Có 3 chiến lược sử dụng dịch vụ phân tích lợi nhuận dành cho người bán hàng tiêu chuẩn mà bạn có thể chọn: Nhanh, Chậm và Trung bình (các chiến lược này khác nhau về số lần nhấp chuột tối thiểu trong 30 ngày qua, bắt buộc phải đưa ra quyết định thay đổi giá thầu và tỷ lệ thay đổi giá thầu theo số bước từ giá thầu hiện tại cho đến giá thầu mục tiêu). Nếu các chiến lược đặt trước này không phù hợp với nhu cầu của bạn, bạn có tùy chọn tạo chiến lược tùy chỉnh.

Bạn muốn xem sellerboard hoạt động như thế nào? Hãy truy cập vào tài khoản thử nghiệm ngay lập tức!
Không yêu cầu đăng ký hoặc xác nhận địa chỉ email!

 • Tự động hóa & thu thập từ khóa

  Bạn có thể tự động chuyển từ khóa đến các chiến dịch khác nhằm tạo ra chiến dịch PPC tối ưu và sinh lợi.

  Tính năng này gồm có 2 tùy chọn:

  • Bạn có thể chuyển từ khóa là cụm từ tìm kiếm đang hoạt động hiệu quả đến một chiến dịch/nhóm khác và thêm cụm từ tìm kiếm này vào các cụm từ tìm kiếm phủ định của chiến dịch ban đầu. Tình huống này được gọi là Thu thập Từ khóa, cho phép bạn chạy một chiến dịch tự động và dịch vụ phân tích lợi nhuận dành cho người bán hàng sẽ xác định từ khóa sinh lợi nhất ở chế độ điều khiển tự động.
  • Bạn có thể chuyển cụm từ tìm kiếm hoạt động kém hiệu quả đến các cụm từ tìm kiếm phủ định nhằm cải thiện hiệu suất tổng thể của chiến dịch. Dịch vụ phân tích lợi nhuận dành cho người bán hàng có thể xác định những cụm từ tìm kiếm này dựa trên tiêu chí mà bạn cung cấp và thêm chúng vào các cụm từ tìm kiếm phủ định.

 • Phê duyệt thủ công & chế độ điều khiển tự động

  Chọn từ 3 tùy chọn tự động hóa:

  • Bật: - dịch vụ phân tích lợi nhuận dành cho người bán hàng sẽ tự động tính và áp dụng giá thầu và từ khóa đề xuất cho chiến dịch của bạn.
  • Thử nghiệm: Giá thầu và từ ​​khóa đề xuất sẽ được tính, nhưng không được áp dụng tự động. Bạn có thể áp dụng đề xuất theo cách thủ công từ dịch vụ phân tích lợi nhuận dành cho người bán hàng thông qua menu tác vụ (ở dưới "...").
  • Tắt: Tắt chế độ tự động hóa. Giá thầu và từ ​​khóa đề xuất không được tính.

Bạn muốn xem sellerboard hoạt động như thế nào? Hãy truy cập vào tài khoản thử nghiệm ngay lập tức!
Không yêu cầu đăng ký hoặc xác nhận địa chỉ email!

Mobile version

sellerboard tối ưu hóa việc sử dụng trên các thiết bị di động.