sellerboard

Theo dõi danh sách của bạn trên Amazon và nhận thông báo nếu cần thực hiện hành động

Người bán mới trên danh sách

Thay đổi nội dung danh sách

Thay đổi phí FBA

Mất Giỏ hàng vàng

Cung cấp thêm và sắp xếp lại cảnh báo

Phản hồi tiêu cực của người bán

Cách thức hoạt động

Dịch vụ phân tích lợi nhuận dành cho người bán theo dõi danh sách của bạn và phản hồi của người bán trên tất cả các thị trường và thông báo qua email hoặc trong giao diện người dùng dịch vụ phân tích lợi nhuận dành cho người bán. Bạn có thể thiết lập cấu hình thông báo nào bạn muốn nhận và cách thức nhận thông báo (qua email, trong giao diện người dùng hoặc không có thông báo nào)

 • Thay đổi danh sách: tên danh sách, mô tả, hình ảnh chính, danh mục

  Kẻ chiếm quyền quản lý trên Amazon có thể trở thành vấn đề nghiêm trọng đối với người bán sản phẩm mang Nhãn hiệu riêng. Kẻ chiếm quyền quản lý có thể thay đổi danh sách của bạn để phù hợp với sản phẩm của chúng và thêm ưu đãi của chúng vào danh sách của bạn. Nếu danh sách bị thay đổi, bạn phải kiểm tra thay đổi sớm nhất có thể và đảm bảo rằng các thay đổi này là hợp pháp. Nếu không, hãy thực hiện hành động ngay lập tức. Dịch vụ phân tích lợi nhuận dành cho người bán sẽ thông báo cho bạn nếu danh sách của bạn bị thay đổi.

  Thay đổi phí FBA, kích thước sản phẩm và/hoặc phí giới thiệu

  Đôi khi Amazon có thể thay đổi kích thước sản phẩm của bạn trong danh sách và thậm chí tăng phí FBA. Rất khó để nhận ra sự thay đổi này (đặc biệt là nếu bạn có nhiều danh sách). Tuy nhiên, sự thay đổi này có thể khiến bạn mất nhiều chi phí vì bạn có thể phải trả quá nhiều tiền cho mỗi sản phẩm được vận chuyển. Dịch vụ phân tích lợi nhuận dành cho người bán theo dõi phí FBA đối với tất cả các danh sách của bạn và gửi thông báo nếu tiền phí hoặc kích thước bị thay đổi. Bạn có thể thực hiện hành động bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ người bán và yêu cầu đánh giá lại sản phẩm. Ngoài ra, phí giới thiệu có thể tăng lên một cách bất ngờ nếu danh mục sản phẩm trong danh sách bị thay đổi (bởi Amazon hoặc người bán khác). Nếu danh mục mới không đúng, bạn nên cố gắng thay đổi lại sớm nhất có thể. Dịch vụ phân tích lợi nhuận dành cho người bán theo dõi phí giới thiệu đối với tất cả các danh sách của bạn và gửi thông báo cho bạn nếu cần.

 • Người bán mới trên danh sách và mất Giỏ hàng vàng

  Nếu bạn có nhiều sản phẩm, bạn rất dễ bỏ sót người bán mới trên một trong những danh sách của mình. Tuy nhiên, đây có thể là trường hợp mà bạn muốn kiểm tra: người bán mới có thể là “người theo” hoặc kẻ chiếm quyền quản lý danh sách. Dịch vụ phân tích lợi nhuận dành cho người bán theo dõi danh sách của bạn, phát hiện người bán mới và/hoặc trường hợp mất Giỏ hàng vàng và thông báo qua email để bạn có thể kiểm tra danh sách và thực hiện hành động.

 • Phản hồi tiêu cực hoặc trung lập của người bán

  Trong trường hợp bạn nhận được phản hồi tiêu cực hoặc trung lập của người bán, bạn nên nhanh chóng phản hồi hoặc liên hệ với khách hàng và cố gắng giải quyết vấn đề. Nếu phản hồi chống lại Điều khoản Dịch vụ, bạn có thể yêu cầu bộ phận hỗ trợ người bán xóa phản hồi đó. Có thể mất nhiều thời gian để theo dõi phản hồi của người bán, đặc biệt là nếu bạn đang bán sản phẩm trên nhiều thị trường. Dịch vụ phân tích lợi nhuận dành cho người bán luôn theo dõi phản hồi và thông báo cho bạn nếu bạn cần thực hiện hành động!

  ASIN chính bị thay đổi, bị xóa hoặc ASIN con mới được tạo

  ASIN có thể được chuyển đến danh sách chính khác, bị xóa khỏi danh sách chính hiện tại hoặc nhận danh sách con mới (biến thể). Dù bạn là người bán sản phẩm mang Nhãn hiệu riêng hay người bán buôn, đây là điều bạn cần biết để đảm bảo rằng sự thay đổi là hợp pháp. Ví dụ: “người theo” đôi khi có thể thêm biến thể vào danh sách, việc này không liên quan đến sản phẩm thực tế. Dịch vụ phân tích lợi nhuận dành cho người bán sẽ đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ một thay đổi như vậy và hành động kịp thời nếu cần.

Bạn muốn xem sellerboard hoạt động như thế nào? Hãy truy cập vào tài khoản thử nghiệm ngay lập tức!
Không yêu cầu đăng ký hoặc xác nhận địa chỉ email!

Hỗ trợ các thị trường Mỹ, Canada, Mexico và Châu Âu

 • US
 • CA
 • MX
 • BR
 • BE
 • FR
 • DE
 • IT
 • NL
 • PL
 • ES
 • SE
 • TR
 • UK
 • AU
 • EG
 • IN
 • JP
 • SA
 • SG
 • UAE