Phân tích lợi nhuận chính xác cho các nhà bán hàng trên Amazon Từ 15USDmỗi tháng

CÙNG VỚI CÔNG CỤ MẠNH MẼ GIÚP BẠN TĂNG DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN
Dùng thử miễn phí
Dùng thử miễn phí 1 tháng
Hủy bất cứ lúc nào.
Không yêu cầu thẻ tín dụng.
Not selling on amazon yet? Start now!
Tính năng nổi bật

Tính năng nổi bật

 • Bảng điều khiển trực tiếp

  Hiển thị các thông tin chi tiết về chi phí Amazon (ví dụ: phí FBA, hoa hồng), phí mỗi nhấp chuột (PPC), phí hoàn trả, chi phí quảng cáo, và các chi phí cố định của bạn (ví dụ: Trợ lý từ xa, Trung tâm đại diện). Bạn có thể xem theo từng giai đoạn (hôm nay, hôm qua, hoặc tháng này) và theo sản phẩm.
 • Biểu đồ cấu hình

  Các biểu đồ linh hoạt của chúng tôi cho phép bạn phân tích các Chỉ số hiệu quả của bạn một cách nhanh chóng và thuận tiện. Mọi thứ đều có thể tùy chỉnh: Chỉ số hiệu quả (KPI) (ví dụ: doanh số, đơn vị, lợi nhuận, chi phí hoàn trả, v.v.), khung thời gian và mức độ chi tiết của đầu ra (ví dụ: năm ngoái theo tháng, tháng trước theo ngày). Chế độ xem có thể được lọc theo thị trường kinh doanh hoặc sản phẩm (với nhiều lựa chọn cùng lúc). Xem thông tin tóm tắt hoặc đi sâu vào danh sách sản phẩm theo từng giai đoạn và vào các chi tiết sản phẩm.
 • Xem Lợi nhuận và Thua lỗ

  Một bản báo cáo Lãi Lỗ thông minh và có thể nhấp vào với khả năng tập trung vào từng tham số (ví dụ: chí phí Amazon) theo từng giai đoạn. Tùy chỉnh khung thời gian và mức độ chi tiết của ngày (ví dụ: năm ngoái theo tháng, tháng trước theo ngày), lọc theo thị trường kinh doanh và sản phẩm và xem hàng hóa đã được bán trong từng giai đoạn được xác định. Cung cấp số liệu kinh doanh chính xác cho các nhà bán hàng trên Amazon!
 • Hiển thị chính xác tất cả các chi phí của Amazon

  Amazon có hàng chục khoản phí, khá nhiều để bạn có thể theo dõi kịp. Môt tin tốt cho bạn là chúng tôi có thể theo dõi tất cả các chi phí và bồi hoàn một cách chính xác; ví dụ: chi phí lưu trữ hay lưu trữ dài hạn, phí giao hàng trong nước, phí miễn giảm, phí dán nhãn, v.v.
 • Phân chia sản phẩm

  Các chi tiết chính xác về bất kỳ sản phẩm nào, và theo bất kỳ giai đoạn hay thị trường kinh doanh nào. Xem doanh số thực tế, lợi nhuận, phí và chi phí liên quan đến từng sản phẩm; ví dụ: giá vốn hàng bán, chi phí lợi nhuận, phí hoàn trả, phí mỗi nhấp chuột (PPC), thuế GTGT, theo bất kỳ giai đoạn nào.
 • Theo dõi các phí cố định cũng như các chi phí khác của bạn

  sellerboard lấy tất cả dữ liệu liên quan đến Amazon một cách tự động. Không những thế, sellerboard hỗ trợ bạn theo dõi các chi phí khác, chẳng hạn như bảo trì kho, trợ lý từ xa, chi phí mẫu, công cụ phần mềm, v.v ... Các khoản thanh toán có thể thực hiện hàng tháng hoặc cùng một lúc, chi trả chung hoặc chi phí liên quan đến từng sản phẩm cụ thể (ví dụ: thiết kế bao bì hoặc chụp ảnh).
 • Bảng thông tin LTV

  Giá trị vòng đời khách hàng (LTV) là doanh thu mà một khách hàng trung bình tạo ra trong suốt vòng đời của họ với tư cách là khách hàng (bao gồm cả các lần mua lặp lại). Bảng thông tin LTV cho phép bạn phân tích giá trị vòng đời khách hàng. Hiểu rõ LTV giúp bạn đưa ra kế hoạch tiếp thị hiệu quả, lập kế hoạch chi phí sở hữu khách hàng (CAC) và đánh giá số tiền bạn nên đầu tư để giữ chân khách hàng hiện tại so với thu hút khách hàng mới.

  Nhờ có bảng thông tin LTV trong dịch vụ phân tích lợi nhuận dành cho người bán, bạn có thể theo dõi giá trị vòng đời khách hàng theo nhiều KPI khác nhau (doanh thu/đơn hàng tích lũy trên mỗi người mua). Bạn cũng có thể xem chi tiết và phân tích các KPI này theo sản phẩm và xem chúng phát triển như thế nào theo thời gian.

 • Cảnh báo thay đổi danh sách

  Dịch vụ phân tích lợi nhuận dành cho người bán theo dõi phản hồi của người bán và danh sách của bạn và thông báo qua email về các trường hợp quan trọng mà bạn nên thực hiện hành động (ví dụ: kẻ chiếm quyền quản lý hoặc thay đổi phí). Các trường hợp được theo dõi bao gồm:

  • Thay đổi danh sách: tên danh sách, mô tả, hình ảnh chính, danh mục sản phẩm

   Kẻ chiếm quyền quản lý trên Amazon là một trong những vấn đề khó chịu nhất mà mọi người bán sản phẩm mang Nhãn hiệu riêng đều có thể gặp phải. Kẻ chiếm quyền quản lý đôi khi có thể thay đổi danh sách của bạn để phù hợp với sản phẩm của chúng. Trong trường hợp này, bạn nên thực hiện hành động ngay lập tức.

  • Người bán mới trên danh sách và mất Giỏ hàng vàng.

   Thật không dễ để nhận ra người bán mới trên một trong những danh sách của bạn, đặc biệt là khi bạn có nhiều sản phẩm. Đây có thể là kẻ chiếm quyền quản lý. Dịch vụ phân tích lợi nhuận dành cho người bán sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc trong bảng thông tin nếu số lượng người bán trên danh sách bị thay đổi hoặc nếu bạn bị mất Giỏ hàng vàng.

  • Thay đổi phí FBA, kích thước sản phẩm và/hoặc phí giới thiệu

   Đôi khi Amazon có thể thay đổi kích thước sản phẩm của bạn và nếu bạn không may, bạn sẽ phải trả phí FBA. Người bán rất khó nhận ra trường hợp này và có thể khiến bạn tốn rất nhiều tiền. Dịch vụ phân tích lợi nhuận dành cho người bán sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi như vậy để bạn có thể thực hiện hành động (ví dụ: bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ người bán và yêu cầu họ đánh giá lại sản phẩm). Ngoài ra, phí giới thiệu cũng có thể tăng lên một cách bất ngờ (ví dụ: nếu danh mục sản phẩm bị thay đổi). Nếu danh mục mới không chính xác, bạn nên cố gắng thay đổi lại sớm nhất có thể.

  • Phản hồi tiêu cực hoặc trung lập của người bán

   Nếu bạn nhận được phản hồi tiêu cực hoặc trung lập của người bán, bạn nên phản hồi lại, liên hệ với khách hàng và cố gắng giải quyết vấn đề hoặc cố gắng xóa phản hồi đó.

  • ASIN chính bị xóa hoặc bị thay đổi, ASIN con mới được thêm vào

   Bạn có thể thiết lập cấu hình các loại thông báo mà bạn muốn nhận và loại thông báo (email và/hoặc tin nhắn ở bảng thông tin trong dịch vụ phân tích lợi nhuận dành cho người bán) trong mục Cài đặt => Thông báo trong tài khoản dịch vụ phân tích lợi nhuận dành cho người bán.

Bạn muốn xem sellerboard hoạt động như thế nào? Hãy truy cập vào tài khoản thử nghiệm ngay lập tức!
Không yêu cầu đăng ký hoặc xác nhận địa chỉ email!

 • Trả lời tự động

  Gửi tin nhắn tự động đến khách hàng của bạn, để thu thập thêm thông tin phản hồi, đánh giá sản phẩm và cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn. Các chiến dịch không giới hạn với việc cài đặt linh hoạt, ví dụ: tiếp thị theo sản phẩm, quốc gia, thị trường kinh doanh, khách hàng quay lại và nhiều hơn nữa. Sử dụng các mẫu tin nhắn được soạn sẵn của chúng tôi hoặc thiết lập tin nhắn của riêng bạn. Xác định thời điểm hoàn hảo để tin nhắn của bạn đến với khách hàng (ví dụ: ngày sản phẩm của bạn được gửi).
 • Bảng điều khiển PPC

  Bảng điều khiển là công cụ chính giúp bạn phân tích các chỉ số hiệu quả. Tại đây bạn có thể thấy lợi nhuận hàng ngày của mình theo thời gian thực, cũng như kiểm tra chi tiết hơn vào bất kỳ giai đoạn hoặc sản phẩm nào và xem danh sách tất cả các khoản phí. Tất cả dữ liệu sẽ được tự động cập nhật vào tài khoản trên sellerboard của bạn và bạn không cần phải nhập thủ công! Tuy nhiên, có một vài chỉ số rất quan trọng mà bạn sẽ không tìm thấy trên Trung tâm bán hàng.

  Chỉ số đầu tiên là Lợi nhuận ước tính. Sellerboard đã đưa ra thuật toán để ước tính lợi nhuận chính xác nhất cho từng chiến dịch, nhóm và thậm chí cho từng từ khóa.

  Chỉ số tiếp theo là Điểm hòa vốn cho Chi phí quảng cáo bán hàng (ACoS). Nó sẽ giúp bạn hiểu ở giai đoạn nào chi phí cho quảng cáo bắt đầu có hiệu quả.

  Một chỉ số khác là Đấu thầu hòa vốn. Nó sẽ chỉ ra giá thầu ước tính khi xem xét tình hình hiện tại của bạn, bạn sẽ nhận được từ mỗi nhấp chuột (PPC) nhiều như bạn đã đầu tư vào nó. Dựa trên thông tin này, bạn có thể quyết định nên tăng hay giảm giá thầu. Một hệ thống đấu thầu tự động cũng sẽ sớm cho ra mắt!

 • Quản lý tồn kho

  Cảnh báo tồn kho của chúng tôi sẽ giúp bạn không bao giờ hết hàng nữa! Đối với mọi sản phẩm, bạn có thể thiết lập cấu hình thời gian sản xuất và vận chuyển đến kho FBA hoặc trung tâm chuẩn bị sản phẩm của bạn. Chúng tôi tính toán tốc độ bán hàng đã điều chỉnh theo sản phẩm, dựa trên lượng hàng hóa bán được trong quá khứ, tham số mùa vụ có thể thiết lập cấu hình và mức tăng trưởng dự kiến. Dịch vụ phân tích lợi nhuận dành cho người bán thông báo cho bạn khi đến lúc đặt đơn hàng khác với nhà cung cấp của bạn và đưa ra khuyến nghị về số lượng. Bạn cũng sẽ nhận được thông báo khi đến lúc gửi sản phẩm đến kho FBA từ trung tâm chuẩn bị sản phẩm của bạn.

 • Hoàn tiền cho hàng hóa bị mất

  sellerboard giúp bạn tìm lỗi FBA và yêu cầu hoàn tiền thông qua cổng hỗ trợ cho người bán. Đôi khi hàng tồn kho của bạn bị thất thoát hoặc bị hư hỏng bởi các nhân viên của Amazon trong kho FBA và không được Amazon bồi thường thiệt hại. Một lỗi khác của FBA có thể nhận được bồi thường là bạn đã hoàn tiền cho khách hàng, nhưng thực tế hàng hóa vẫn chưa được gửi lại. sellerboard tự động nhận thấy các trường hợp này và cung cấp một mẫu văn bản mà bạn có thể sử dụng để yêu cầu bộ phận hỗ trợ người bán hàng xem xét trường hợp của bạn và hoàn trả cho bạn các danh mục hàng hóa còn thiếu. Đó là lợi nhuận thuần túy!
 • Dòng tiền

  Công cụ Dòng tiền cho phép bạn quản lý dòng tiền của mình, bằng cách nhấp vào nút "thêm" để điền số tiền đầu tư được góp thêm vào việc kinh doanh, số tiền đã thanh toán cho hàng hóa, cũng như các cổ tức và thuế GTGT. Các khoản thanh toán và chi phí được cập nhật một cách tự động. Bảng dự báo sẽ giúp bạn lập kế hoạch số tiền mặt có sẵn và đưa ra các quyết định quản lý đúng đắn.

Bạn muốn xem sellerboard hoạt động như thế nào? Hãy truy cập vào tài khoản thử nghiệm ngay lập tức!
Không yêu cầu đăng ký hoặc xác nhận địa chỉ email!

 • Xuất dữ liệu

  Chiết xuất tất cả các dữ liệu của sellerboard dưới dạng bảng tính hoặc tệp văn bản. Sau đó sử dụng Excel hoặc các công cụ khác để thực hiện phân tích chuyên sâu. Bạn có thể xuất dữ liệu doanh thu và lợi nhuận theo từng sản phẩm và theo bất kỳ giai đoạn nào.
 • Quản lý quyền cho người sử dụng

  Quản lý quyền cho người sử dụng cho phép bạn cấp quyền truy cập cho các người dùng khác vào tài khoản sellerboard của bạn. Mỗi người dùng có thông tin đăng nhập và mật khẩu riêng. Trong trường hợp cần thiết, bạn có thể giới hạn quyền truy cập cho mọi người dùng, tùy theo chức năng. Ví dụ: bạn có thể cấp quyền truy cập cho:
  • Nhân viên, người chịu trách nhiệm quản lý hàng tồn kho, chỉ có chức năng truy cập vào mục "Kho hàng". Họ có thể làm việc với kho hàng, nhưng sẽ không thấy được Lợi nhuận và Thua lỗ của bạn.
  • Giám đốc kinh doanh, người chịu trách nhiệm cho một thị trường chính
  • Nhà đầu tư, những người yêu cầu truy cập ở chế độ chỉ đọc
  • Đối tác, những người chỉ cần xem lợi nhuận và thua lỗ cho các sản phẩm được chỉ định (ví dụ: một nhãn hàng mà bạn đang hợp tác)
 • sellerboard for agencies and freelancers

  If you manage multiple clients sellerboard accounts - you will enjoy easy access to all of them at once. Just let your clients invite you to access their sellerboard accounts and use your agency’s credentials to manage them all. Switch between multiple sellerboard accounts anytime with a single click, no re-login required.

sellerboard tối ưu hóa việc sử dụng trên các thiết bị di động.

Mobile web version
iOS & Android App
 • Yes. sellerboard uses Amazon's SP API to access your sales data.

  This is Amazon's standard way of exchanging information with third party applications. You can authorize sellerboard to access your amazon account, as well as revoke this authorization at any time.

  You don't have an amazon seller account yet? Register now and build your own ecommerce business.

 • Chắc chắn rồi. Chúng tôi là một doanh nghiệp Đức. Phần mềm của chúng tôi được lưu trữ trên các máy chủ ở Đức, được bảo mật theo tiêu chuẩn ngành. Chúng tôi chỉ lưu trữ những thông tin cần thiết cho các báo cáo, và không còn gì khác.
 • Bạn có thể hủy đăng ký của mình bất cứ lúc nào bằng cách viết cho chúng tôi một tin nhắn ngắn thông qua ứng dụng trò chuyện trong tài khoản của bạn hoặc qua email (support@sellerboard.com). Tất cả dữ liệu sẽ được xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau khi hủy kích hoạt tài khoản thành công.
 • Có thể. Sellerboard sử dụng Dịch vụ Web tích hợp API (SP API) của Amazon để truy cập dữ liệu bán hàng của bạn. Trong tài khoản Amazon của bạn, bạn sẽ cần phải ủy quyền cho ứng dụng sellerboard để truy cập dữ liệu của bạn. Nếu bạn quyết định hạn chế quyền truy cập của chúng tôi vào tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì, bạn có thực thiện thao tác tương tự trong cài đặt MWS Amazon của mình bất cứ lúc nào. Tất nhiên, bạn cũng có thể đóng tài khoản sellerboard và chúng tôi sẽ xóa tất cả dữ liệu của bạn khỏi các máy chủ của chúng tôi.
 • Chắc chắn rồi! Chúng tôi cung cấp gói dùng thử 31 ngày, bạn có thể trải nghiệm và bạn sẽ thấy tại sao chúng tôi thích nó, và tại sao bạn cũng thích nó như chúng tôi.
 • Chúng tôi chấp nhận thẻ tín dụng trả sau. Chi phí được ghi nợ hàng tháng.
 • Vâng. Bạn sẽ nhận hóa đơn GTGT dưới dạng PDF qua email vào mỗi tháng, được xuất bởi Công ty có trụ sở tại Đức.
 • Có. Chúng tôi hỗ trợ Hoa Kỳ, Canada, Mexico và tất cả các thị trường EU. Mỗi thị trường kinh doanh có cấu trúc riêng về phí giới thiệu và FBA, cũng như các loại tiền tệ khác nhau. sellerboard kết hợp tính toán phí tùy chỉnh của tất cả các thị trường địa phương.
 • Chúng tôi KHÔNG phải là một nhà bán hàng đang họat động trên Amazon. Vladi đã bắt đầu như một người bán hàng FBA ở Đức vào năm 2015 (đây là lý do về ý tưởng của sellerboard được ra đời). Sau khi sellerboard được cho ra mắt, anh đã quyết định sang nhượng việc kinh doanh trên Amazon FBA của mình để tránh xung đột lợi ích với các khách hàng của sellerboard. Chúng tôi cũng không bao giờ thuê các nhà bán hàng amazon. Ngoại lệ duy nhất từ quy tắc này có thể là các công việc, không yêu cầu quyền truy cập vào hệ thống của sellerboard, ví dụ: tiếp thị hoặc viết quảng cáo.
 • You don't have an amazon seller account yet? Register now and build your own ecommerce business.

Hỗ trợ các thị trường Mỹ, Canada, Mexico và Châu Âu

 • US
 • CA
 • MX
 • BR
 • BE
 • FR
 • DE
 • IT
 • NL
 • PL
 • ES
 • SE
 • TR
 • UK
 • AU
 • EG
 • IN
 • JP
 • SA
 • SG
 • UAE